Ngày có hiệu lực: 7 tháng 2 năm 2023

Tại Sunwin, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chính sách Bảo mật này xác định các chính sách và quy trình của chúng tôi cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân liên quan đến trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật tại Sunwin
Chính sách bảo mật tại Sunwin

Thu thập Thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng thông qua các cách khác nhau, bao gồm qua các mẫu đăng ký, khảo sát và các tương tác khác với trang web và dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin định vị.

Sử dụng Thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ cho người dùng của chúng tôi
  • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi
  • Gửi các thông báo định kỳ, như bản tin và vật dụng quảng cáo
  • Trả lời yêu cầu hỗ trợ khách hàng
  • ực hiện các chứng khoán và/hoặc hợp đồng có liên quan

Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi không bán hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp sau:

  • Nếu yêu cầu bởi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ có liên quan
  • Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của người dùng hoặc của bất kỳ ai khác

Bảo mật Thông tin

Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi sự truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi không thể hoàn toàn bảo đảm rằng thông tin sẽ luôn được an toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào và thay đổi sẽ được cập nhật lại trên trang web của chúng tôi. Khi có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ đăng tải thông báo trên trang web và cập nhật ngày thay đổi cuối cùng. Đề nghị người dùng xem lại Chính sách Bảo mật này thường xuyên để được cập nhật về bất kỳ thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đều coi là chấp nhận các thay đổi đó.

Câu hỏi về Chính sách Bảo mật

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Phone: 0968290745

Mail: [email protected]

Address: 60 Lê Duẩn, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Tag: #sunwin #taisunwin #sunwintaixiu

Website : https://sunwin.zone/

Maps: https://goo.gl/maps/h4iqEVXQVCKzeZoy5

Theo dõi chúng tôi tại: 

Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/sunwinzone

Twitter : https://twitter.com/SunwinZone

Youtube : https://www.youtube.com/@sunwinzone

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/sunwinzone

Tumblr : https://www.tumblr.com/sunwinzone

Pinterest : https://www.pinterest.com/sunwinzone/

Ngày áp dụng: 07/02/2023